ประกาศผลกิจกรรม Souvenir Design Contest : The splendid Journey of Thailand 2020 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบและพัฒนาผลงานสินค้าที่ระลึก ภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์

     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยกองนวัตกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการประกวด Souvenir Design Contest : The splendid Journey of Thailand 2020 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบและพัฒนาผลงานสินค้าที่ระลึก ภายใต้แบรนด์  Amazing Thailand เพื่อยกระดับสินค้าการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19 โดยกรรมการได้คัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ก้าวสู่สุดยอดนักออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสินค้าท่องเที่ยวไทย

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ททท. ได้จัดกิจกรรม Souvenir Design Contest : The splendid Journey    of Thailand 2020 รอบชิงชนะเลิศ ณ อาคาร ททท. โดยนายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน พร้อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ      ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมการประกวด 10 ทีมสุดท้าย ที่มีโอกาสนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ ในรอบชิงชนะเลิศ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมทรัพย์สินของ ททท. เพื่อให้เกิดสินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ ภายใต้แบรนด์ Amazing Thailand ในธีม Health & Well-Being ที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวหลังจากวิกฤตโควิด-19 และเป็นแนวทางการต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าการท่องเที่ยวในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ซึ่งได้ทำการเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 55 ผลงาน ต่อมากรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น จำนวน 10 ผลงาน ได้แก่ “SawasDEE” Thermo Alert Wristband, TOM YAM THAI BATH BOMB, นวัตกรรมการสร้างสรรค์สินค้าที่ระลึกจากภูมิปัญญาช่างปั้นดินเผาด่านเกวียน, Fruit Collection, Planty Coaster, CHARM (ชาร์ม), กลิ่นอาย, ที่ระลึก 4 ภาค, สะเร็น Surin Cultural Lifestyle และ A.Nan Chocolate เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เพื่อคัดเลือกสุดยอดนักออกแบบที่จะได้รับรางวัลจำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับที่ 1-2 และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล พร้อมรับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล มูลค่ารวม 150,000 บาท โดยนายบุญส่ง คุ้มบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท.  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะ

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 100,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “สายรัดสวัสดี” สายรัดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่สวมใส่ โดยทีม “SawasDEE” Thermo Alert Wristband รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “กลิ่นอาย”  โดยทีม Baby Shark รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “นวัตกรรมการสร้างสรรค์สินค้าที่ระลึกจากภูมิปัญญาช่างปั้นดินเผาด่านเกวียน” โดยคุณเกรียงไกร ดวงขจร และรางวัลชมเชย จำนวน       2 รางวัล รับเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “Planty Coaster” โดยทีมเสือซุ่มทุ่มเท และผลงาน “A.Nan Chocolate”  โดยทีม A.Nan

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประกวด Souvenir Design Contest : The splendid Journey of Thailand 2020 ททท. หวังว่าจะช่วยส่งเสริม สนับสนุนการออกแบบสร้างสรรค์ และยกระดับสินค้าที่ระลึกด้านการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินด้านการท่องเที่ยวให้ขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์และสังคมได้อย่างกว้างขวาง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด