ลูกกำลังมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่

Healthy

– พูดภาษาการ์ตูน
– พูดได้น้อย
– พูดช้า
– ไม่พูด
– พูดแล้วฟังไม่รู้เรื่อง
– ไม่สบตา
– ไม่สื่อสารกับผู้อื่นตามวัย
– ไม่แน่ใจลูกมีปัญหาด้านการพูดและการสื่อสาร

ต้อนรับเปิดเทอม ตรวจประเมินพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร พร้อมคัดกรองพัฒนาการรอบด้าน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เด็กอนุบาล เด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี

ราคา 600 บาท รอคิวไม่นาน (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.) กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น

รับจำนวนจำกัด หมดเขตวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก (CDLC)
โทร. 02 994 8201 – 3 ต่อ 1135, 1143
โทรศัพท์มือถือ CDLC โทร. 098 259 7582