วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนกาการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะเปิดตัวนิทรรศการสืบสร้างสุข (Health Detective) ที่จะพาเด็ก ๆ และผู้ปกครอง
มาลองสวมบทบาทเป็น “สายลับ” เข้าไป สืบ! สังเกต ค้นหาสาเหตุแห่งการสูญเสียในเจ็ดคดีปริศนา สร้าง! แรงบันดาลใจ ตั้งเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม สุข! ภาวะที่ดีเริ่มได้ที่ตัวเรา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
และถ่ายทอดสดให้ชมพร้อมกันผ่านทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ สสส.