คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟัง

Talk Online  “เส้นทางสู่การเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชีคุณภาพ”

 

โดย

– คุณธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด

– คุณสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด

– อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ อาจารย์คณะบัญชี SPU

 

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น.

ทาง FB เพจคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน