“เปลี่ยนจอเป็นใจ” ชวนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่น่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “เปลี่ยนจอเป็นใจ” เปิดรับสมัครครอบครัว ‘จอใจ’ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ที่ จ.น่าน โดยรูปแบบกิจกรรมเน้นให้เด็กวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียของการใช้จอและรู้จักตนเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองและเด็กในการใช้จอได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นจอสมาร์ทโฟน แทปเล็ต คอมพิวเตอร์ ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุระหว่าง 9-12 ปี (ผู้ปกครอง 1 ท่าน) และเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 3 ครั้งอย่างต่อเนื่องด้วยกันคือ วันอาทิตย์ที่ 6, 13 และ 20 กันยายน 63 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-15.00 น. ณ ห้องประชุมน้ำเงิน โรงแรมน้ำทองน่าน จ.น่าน รับสมัครเพียง 15 ครอบครัวเท่านั้น! และกิจกรรมรอบนี้เฉพาะครอบครัวที่อยู่ใน จ.น่านเท่านั้นค่ะ (ช่องทางการสมัคร : https://forms.gle/VGPfkJAQD6Gmci1b7 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.08 -4767-7162 (คุณเจี๊ยบ), แฟนเพจ “Children Mind ศิลปะสัมผัสใจ-เปลี่ยนจอเป็นใจ” วันนี้ถึง 31 สิงหาคมนี้ หรือจนกว่าจะครบจำนวน ดำเนินกิจกรรมโดย นักจิตวิทยา นักพัฒนาการ และนักศิลปะบำบัด และโครงการโดย : กลุ่ม “Children Mind ศิลปะสัมผัสใจ-เปลี่ยนจอเป็นใจ” และ “กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”(เข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)