เบโด้ขอเชิญร่วม ชม ชิม ช้อป ผลผลิตหลากหลายที่คัดจากป่าในพื้นที่ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือเบโด้ (BEDO) จัดงาน“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 2563 : สีสันจากความหลากหลาย ( Colors of Biodiversity)”  นำผลผลิตที่ได้จากชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัวมาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อขยายผลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์    โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว กิจกรรมย้อมผ้าสีธรรมชาติ กิจกรรมกาแฟสีดำเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าสีเขียว การจำหน่ายกล้าไม้พื้นบ้าน  และร่วมเสวนาเวทีชาวบ้านในหัวข้อ “ป่าครอบครัว สีสันจากความหลากหลาย” โดยตัวแทนชุมชนที่จะมาร่วมแบ่งบันความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าหลากสีจากความหลากหลายในป่าครอบครัว และผลงานหัตถกรรมไม้ไผ่จาก คุณกรกต อารมย์ดี นักออกแบบระดับโลก

พบกิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน อาทิ

 • สุดยอดของ 2 สีน้ำเงิน Indigo ประเทศไทย 

                                     ห้อมแพร่ VS ครามสกล

 • กาแฟรักษ์ป่า

         โรบัสต้าด้ามขวาน VS อราบิก้าป่าต้นน้ำภาคเหนือ

 • ชมผลงาน คุณกรกต อารมย์ดี ศิลปินไม้ไผ่ระดับโลก
 • 1 ก.ย. เปิดตัวผลิตภัณฑ์อารมณ์ดี
 • 3 ก.ย. พี่แท่ง ศักดิสิทธิ์ มาให้กำลังใจชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว
 • สะสมยอดซื้อสินค้าชุมชน เล่นเกม แลกของรางวัลตลอดงาน
 • งดใช้ถุงพลาสติกตลอดงาน

พิเศษ!  

 • เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 250 บาท แลกถุงผ้าห้อม ฟรี
 • เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 600 บาท แลกเสื้อยืดมัดย้อม ฟรี

  งาน“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว 2563 : สีสันจากความหลากหลาย
  ( Colors of Biodiversity)”
  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ