ประชุมโครงการติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านปราบปรามการทุจริตและด้านตรวจสอบทรัพย์สินครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารพร้อมทีมงาน โรงแรม รามา การ์เด้นส์ฯ ร่วมต้อนรับ นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการประชุมโครงการติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านปราบปรามการทุจริตและด้านตรวจสอบทรัพย์สินครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ