“นักศึกษา 2 คณะดัง ม.ศรีปทุม” ผนึกกำลังโชว์กึ๋น! คว้ารางวัลชนะเลิศ คลิปวิดีโอเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ และคณะดิจทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลังโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมรับมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 1 แสนบาท จาก รมต.กระทรวงวัฒนธรรม ในการประกวดคลิปวิดีโอเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร

(วันที่ 27 สิงหาคม 2563) ณ หอประชุมเล็ก สวธ. นักศึกษาจาก 2 คณะดัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ทีมWho do) ซึ่งประกอบด้วย นายภควัต เสถียรสวัสดิ์ ,นายกิตติภพ ถิ่นกมุท นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ และนางสาวนลิน แตงบุตน นักศึกษาสาขาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล 100,000 บาท จากการประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ภายใต้หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” ระดับอุดมศึกษาฯ จากผลงานชื่อ ”ซื้อชิฟไหมครับ?” เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมารยาทไทยและมารยาทในสังคม รวมถึงการสร้างวินัยการจราจรโดยเฉพาะ การใช้สื่อโซเซียลเผยแพร่ความไม่เหมาะสมต่าง ๆ จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล

สำหรับโครงการจัดการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” และการประกวดทำคลิปเผยแพร่ “มารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร” ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย” ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย มีจิตสำนึก รับผิดชอบ มีน้ำใจ และ เอื้ออาทรให้แก่กันบนท้องถนน มีมารยาทที่ดีในการขับขี่ยานพาหนะ กระตุ้นจิตสำนึก โดยใช้มารยาทไทยควบคู่กับวินัยจราจร มีน้ำใจไมตรี และการไหว้ขอบคุณและขอโทษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการตระหนักรู้ ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป