โรคมะเร็งปากมดลูก สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก ผู้หญิงเราอย่าลืมที่จะดูแลตัวเอง ลดโอกาส การเกิดมะเร็งปากมดลูก ด้วยการฉีดวัคซีน HPV ควบคู่ไปกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ
 
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับผู้ใหญ่และเด็ก 
 
HPV Vaccine Gardasil ชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม                                                        (สำหรับผู้ใหญ่ 15 ปีขึ้นไป)  ราคา 7,900 บาท 
HPV Vaccine Gardasil ชนิด 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม                                                      (สำหรับเด็ก 9-14 ปี)  ราคา 6,400 บาท 
 
หมดเขต: 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์สูติ-นรีเวช โทร. 02-391-0011 ต่อ  356-357