บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เผยผลประกอบการไตรมาส 3/2563 (1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) ผลกำไรสุทธิส่วนของบริษัท อยู่ที่ 34.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41% ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 1,103.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 % เมื่อเทียบกับไตรมาส2/2563 (1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563)

นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV กล่าวว่า จากการปรับแนวทางการดำเนินงานและการร่วมมือกันภายในกลุ่มบริษัท เพื่อรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ในไตรมาส 3/2563 (1 เมษายน 2563 –30 มิถุนายน 2563) บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,103.1 ล้านบาท มีการเติบโต 11% ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มที่ดีเมื่อเทียบกับสภาวะตลาดโดยรวม โดยหลักๆ มีรายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายคิดเป็น 73% หรือ 808.9 ล้านบาทของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจสังกะสีออกไซด์คิดเป็น 15% ของรายได้รวมหรือ 163.5 ล้านบาท และจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและธุรกิจโรงแรมคิดเป็น 4% หรือ 43.3 ล้านบาทของรายได้รวม

“ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่จะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2563 ประมาณ 670 ล้านบาท ส่วนยอดขายรอรับรู้รายได้ที่เหลืออีกจำนวน 2,300 ล้านบาท จะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2564-2565” นายวรวรรต กล่าว