สำหรับผู้ที่ทำงานในองค์กร แน่นอนเลยว่าทุกคนอาจจะต้องคุ้นหูกับคำว่า KPI ซึ่ง KPI ก็คือ เครื่องมือวัดผลที่หลายองค์กรในประเทศไทยเลือกใช้ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญที่บริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Google ได้หันมาใช้ okr ในการตั้งเป้าหมายผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง Google Chrome จนทำให้ได้รับผลลัพธ์เป็นความสำเร็จที่ล้นหลาม และด้วยความสำเร็จในครั้งนั้น จึงทำให้หลาย ๆ องค์กรเลือกที่จะนำเครื่องมือวัดผลชนิดนี้เข้ามาใช้ จนทำให้ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

okr คืออะไร ?

okr มาจากคำว่า Objective and Key Results โดย Objective หมายถึง เป้าหมายสูงสุดขององค์กร ในขณะที่ Key Results หมายถึง วิธีทำให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ซึ่งเครื่องมือวัดผลนี้จะช่วยทำให้ทุกคนในองค์กรนั้นรู้วิธีปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ ซึ่งแน่นอนเลยว่าผลลัพธ์ก็คือการที่องค์กรเดินหน้าและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

จุดเด่นของเครื่องมือวัดผลชนิดนี้

แม้ว่า KPI และ okr คือ เครื่องมือวัดผลการทำงานเหมือนกัน แต่ถึงอย่างนั้นกลับมีระบบในการวัดผลที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น KPI จะส่งผลเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนของพนักงาน ในขณะที่เครื่องมือนี้จะไม่มีผล แต่จะเน้นไปที่การสร้างความท้าทายใหม่ ๆ ให้แก่พนักงาน โดยหลักการใช้งานเครื่องมือชนิดนี้นั้น จะเริ่มต้นที่การตั้งเป้าหมายที่ไม่ยากจนท้อหรือไม่ง่ายจนขาดความท้าทาย จากนั้นจะต้องประกาศให้พนักงานได้รับทราบเพื่อให้เห็นเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน เมื่อถึงคราวที่จะต้องวัดผลก็ต้องสามารถวัดผลที่เป็นตัวเลขได้และต้องมีกรอบเวลาระบุชัดเจน ซึ่งนี่ก็คือจุดเด่นสำคัญของเครื่องมือนี้ เพราะจะทำให้คนในองค์กรวัดผลได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และการประเมินผลบ่อย ๆ ก็จะทำให้พนักงานเห็นว่าการทำงานของตนเองมีจุดบกพร่องใดบ้าง และสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

นอกจาก okr คือเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าแล้ว ยังสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอีกด้วย โดยต้องยอมรับเลยว่าพนักงานองค์กรบางคนทำงานอย่างไร้จุดหมาย ขาดแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นใหม่ ๆ ในการทำงาน ดังนั้น การที่ได้นำเอาเครื่องมือนี้มาใช้จะช่วยทำให้พนักงานเกิดความท้าทายใหม่ ๆ และได้ก้าวออกจาก Comfort Zone กล้าคิดนอกกรอบ จนเกิดเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ นำพาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสูงสุด

ด้วยจุดเด่นเหล่านี้เอง จึงทำให้องค์กรระดับโลกได้หันมาเลือกใช้เครื่องมือวัดผล okrและในประเทศไทยก็ยังมีอีกหลายบริษัทชั้นนำที่เลือกใช้ เช่นเดียวกันกับอาร์เอสที่ได้นำเครื่องมือนี้มาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาองค์กร ด้วยมุมมองกว้างไกลของผู้บริหารบริษัท rs ที่ไม่เคยหยุดยั้งพัฒนาบุคลากรและองค์กร จนทำให้อาร์เอสได้กลายเป็นอีกหนึ่งองค์กรสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ และมอบผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการดี ๆ อย่างต่อเนื่อง

หากใครอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ายอาร์เอส คลิกชมได้ที่นี่เลย https://www.rs.co.th/th และถ้าหากอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรชั้นนำ สมัครงาน RS ได้ที่นี่ https://www.rs.co.th/th/career/