อ.อ.ป. ร่วมวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึง สืบ นาคะเสถียร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สายบริหาร) เข้าร่วมงานโครงการ “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ปี 2563 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของ สืบ นาคะเสถียร ผู้เป็นต้นแบบนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย และร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้ารูปปั้น สืบ นาคะเสถียร ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ