โรงเรียนนานาชาติ ดีบีเอส เด่นหล้า บริติช สคูล (DBS Denla British School) เริ่มปีการศึกษา 2563-64  พร้อมจำนวนนักเรียนกว่า 400 คนและบุคลากรผู้สอนคุณภาพ ส่วนใหญ่เป็นครูชาวอังกฤษกว่า 60 คน ชูหลักสูตรโรงเรียนเอกชนของประเทศอังกฤษ (Enhanced British Curriculum) เน้นส่งเสริมนักเรียนค้นพบความสามารถและตัวตนของตัวเอง ผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนได้ตั้งแต่วัยเยาว์

มาร์ค แมคเวย์ ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติ DBS กล่าวถึงการเปิดปีการศึกษาใหม่รวมถึงกระบวนการคัดเลือกรับสมัครครูจากประเทศอังกฤษเพื่อสอนที่โรงเรียน DBS  ว่า ครูที่ยอดเยี่ยมคือครู
ที่อุทิศตนเองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็ก ๆ ระหว่างที่พวกเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียน ขณะเดียวกันครูเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านบวกให้แก่เด็กไปตลอดชีวิตของพวกเขาเช่นกัน

ที่ DBS เราได้คัดเลือกครูที่มีทัศนคติยอดเยี่ยม มีคุณสมบัติพร้อม และมีประสบการณ์สูงในการสอนตามระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ครูมีบทบาทที่สำคัญมากในการวางรากฐานทางการศึกษาที่แข็งแกร่งและ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน เพื่อสนับสนุนนักเรียนได้บรรลุผลสำเร็จตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และได้ค้นพบตัวตนและเป้าหมายในชีวิตของตนเอง

ทั้งนี้ โรงเรียนนานาชาติ DBS เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Pre-EY-Y10 (หรือเทียบเท่านักเรียนอายุระหว่าง 2-14 ปี) พร้อมโอกาสในการสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้น Year 3 หรืออายุ 7 ปีขึ้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 666 1933 หรืออีเมล admissions@dbsbangkok.ac.th