Covid19 ทำพิษ สอบ ก.พ. แข่งดุเดือด ผู้สมัครเต็มเร็วกว่าทุกปี

Electronics

อาชีพ “ราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบราชการเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้ บังเกิดผล นำพาประเทศชาติ สังคมไปสู่ความเจริญ สงบสุข และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ดังนั้นจึงมีการเปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่สำนักงาน ก.พ. จัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งในทุก ๆ ปีจะมีการสอบแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการในจำนวนจำกัด

                ในปีนี้ 2563 ด้วยสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์ Covid-19 ทำให้คนส่วนใหญ่มองหาความมั่นคงในอาชีพ  เทรนด์ของการรับราชการได้รับการสนใจมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากการเปิดรับสมัครสอบที่จำนวนเต็มเร็วกว่าทุกปี อีกทั้งยังมีการเลื่อนสอบทำให้คนมีเวลาเตรียมตัวกันมากขึ้น โดยมีทั้งค้นคว้าข้อมูลเอง และหาคอร์สติวเสริมพิเศษ เพื่อเน้นการอ่านและฝึกทำโจทย์ให้ตรงจุด

ย้อนมาดูค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 8 ปี พบว่ามีผู้สอบผ่านไม่ถึง 5% ซึ่งในปี 2563 มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้นเต็มทุกที่นั่งรวม 500,000 คน ซึ่งมากกว่า ปี 2561 และปี 2562 นั่นหมายความว่า ที่นั่งในตำแหน่งราชการก็จะมีคู่แข่งเยอะตามไปด้วย หากเรามีการเตรียมความพร้อมอ่านสอบ และติวควบคู่ไปด้วย จะมีโอกาสที่ดีกว่าและได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้สมัครคนอื่น ๆ ในตำแหน่งราชการนั้น ๆ

ด้วยเหตุนี้ นายจรงค์ บัวจันทร์ และนายไพโรจน์ จีบเจือ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท โอเพ่นดูเรียน จำกัด จึงได้ตั้งเป้าหมายมอบความรู้ความสามารถให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีประโยชน์ต่อการสอบ ก.พ. แบบไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่คนไทยปีละ 10 ล้านคน จากที่ในปัจจุบันสามารถทำได้แล้วที่ปีละ 6 ล้านคน  

 

“แนวความคิดแรกของโอเพ่นดูเรียน คือเว็บไซต์รวบรวมข้อสอบสำหรับเด็กไทย ที่ผู้ก่อตั้งมองตนเองว่าเป็นเพียงนักวิชาการที่ทำหน้าที่รวบรวมแนวข้อสอบให้ครบถ้วนอยู่บนเว็บไซต์เดียวให้ได้มากที่สุด ภายใต้คอนเซ็ป เปิดเว็บไซต์ ดูข้อสอบและเรียนรู้” ซึ่งรวมกันเป็น เปิดดูเรียน หรือ โอเพ่นดูเรียนอย่างในปัจจุบันนั่นเอง”

 

สถาบันโอเพ่นดูเรียนยึดหลักการ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเสมอ เพราะผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่แตกต่าง ทั้งในเรื่องรูปแบบโปรดักชั่นและเทคนิคการสอน อาจารย์หรือติวเตอร์ที่เหมาะสำหรับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้แล้ว หัวใจสำคัญของการเรียนออนไลน์คือสื่อวิดีโอ เพราะผู้เรียนไม่สามารถสอบถามอาจารย์ได้ในทันทีเมื่อไม่เข้าใจเหมือนในห้องเรียน นี่จึงเป็นจุดสำคัญที่โอเพ่นดูเรียนพยายามพัฒนาด้านเทคนิคการสอนและโปรดักชั่นการรังสรรค์วิดีโอ ให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแม้จะดูไปเพียงแค่รอบเดียว ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบที่ให้ผู้เรียนสามารถส่งคำถามที่ไม่เข้าใจมายังอาจารย์ผู้สอนโดยมีทีมงานพร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ ผ่านทางเวบไซต์ https://www.opendurian.com/gorpor_superpack/

*****************************************************

 

About Us

สถาบัน OpenDurian องค์กรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา (Education Technology) ที่ก่อเกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ก่อตั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนทุน พสวท. (ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และเพื่อนร่วมชมรมสมัยเรียนมหาวิทยาลัย ที่มีปณิธานและแนวความคิดเดียวกัน นั่นคือ อยากทำธุรกิจที่สร้างประโยชน์ให้สังคม ในสิ่งที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ แตกต่างไม่เหมือนใคร โดยนำ Data Science ซึ่งเป็นความชำนาญเฉพาะทางมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาไทย โดยเฉพาะข้อมูลการสอบแอดมิชชั่น (Admission) และข้อสอบวัดมาตรฐานขั้นสูง เช่น PAT1, SAT, Smart-I, CU-AAT เพื่อนำเสนอในรูปแบบบริการเตรียมสอบออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง