อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง 1 อัตรา

 

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 0-2439-0902 ,0-2437-7799