ผู้บริหารบลูบิค กรุ๊ป คว้ารางวัล “นักบริหารดีเด่น ประจำปี 2563”

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด เข้ารับรางวัล “เกียรติยศ..บนเส้นทางชีวิต”    ในฐานะนักบริหารดีเด่น (Executive of The Year 2020) สาขาบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคคลทำความดี เป็นคนคุณภาพแห่งสังคมไทย ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ ด้วยการทำความดีกับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ