พ.ต.อ.ทนงศิลป์ มณีโชติ ผกก. สน.สายไหม พ.ต.ท.ณัชพิสิษฐ์ เสียงหวาน รองผกกป. พ.ต.ท.ชวลิต ตรีหิรัญ สวป.สายตรวจ จร. และ ชุด ตชส. ร่วมพิธีเปิด “จุดพักสายตรวจ รพ.บี.แคร์ฯ” โดยมี ดร.นพ.พิทักษ์ ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ให้การต้อนรับ พร้อมทีมผู้บริหาร รพ. เข้าร่วมพิธีเปิด ณ รพ.บี.แคร์ฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

โดยจุดพักสายตรวจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปราม ป้องกัน ระงับเหตุ ลดโอกาสในการก่อเหตุในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในยามวิกาล กรณีมีผู้บาดเจ็บ หรือ มีเรื่องทะเลาะวิวาทระหว่างคู่กรณี เป็นต้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สลับหมุนเวียนเข้าพื้นที่เพื่อดูแลความเรียบร้อย สร้างความอบอุ่นใจให้กับ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รพ. และ ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น