โอสถสภาผนึกพลังวงษ์พาณิชย์ รีไซเคิลขวดแก้วอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.วิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ Chief Supply Chain Officer  (ที่ 2 จากซ้าย) นายนุกิจ ชลคุป Chief Manufacturing Officer (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) และ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธาน วงษ์พาณิชย์ กรุ๊ป (กลาง) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดหาเศษแก้วอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมศักยภาพศูนย์รีไซเคิลของโอสถสภา ซึ่งทำการรีไซเคิลขวดแก้วที่ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบสำหรับใช้ผลิตขวดแก้วใหม่ ช่วยลดปริมาณขยะ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ทราย ได้ถึงปีละ 30,000 ตัน