เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ร่วมเป็นเจ้าภาพ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

Press release

นายอัฐ ทองแตง (ที่5จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือรพ.พญาไท-เปาโล ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี โดยมี นพ.สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ (ที่5จากขวา)ประธานคณะกรรมฯ  และมี ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ (ที่4จากขวา) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการฯ เข้าร่วมประชุมที่ รพ.พญาไท 2 เมื่อเร็วๆนี้