“โรคหัวใจ” ❤ โรคที่มีความซับซ้อน และอาจไม่แสดงอาการทุกครั้งไป อีกทั้งด้วยวัยที่เพิ่มขึ้น และรูป แบบการดำเนิน ชีวิตต่าง ๆ ล้วนส่งผลกับสุขภาพหัวใจของคุณ การตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงสุขภาพหัวใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการดูแล ป้องกันโรคหัวใจ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม และการรักษาที่ทันการ เพื่อหัวใจคุณแข็งแรง
หากคุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ?
1. อายุ 45 ปีขึ้นไป
2. ไขมันสูง

3. ความดันโลหิตสูง

4. เบาหวาน

5. สูบบุหรี่
  
6. ภาวะอ้วน
   
7. ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ หรืออาการอื่น ๆ ที่คิดว่าอาจเป็นอาการเสี่ยงของโรคหัวใจ
     ควรได้รับการตรวจสุขภาพหัวใจ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อตรวจหาภาวะเสี่ยงและสามารถรักษาหรือ ป้องกันได้ทันการ
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
❤ Your Heart Screening Program ราคา 2,300 บาท
❤ Heart Screening Program        ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ : ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสุขุมวิท โทร. 02-391-0011 ต่อ 665, 666