ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดของผู้สูงวัย – รพ.ผู้สูงอายุ Chersery Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดของผู้สูงวัย รพ.ผู้สูงอายุ Chersery Home Intetnational

ผู้สูงวัยหากจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงสถานการณ์วิธีการและกระบวนการรักษาทั้งก่อน ระหว่างและหลังการผ่าตัด จากทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบรายละเอียดคลายความกังวลของผู้ป่วยและครอบครัวก่อนและหลังการผ่าตัด ลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น และลดระยะเวลาในการพักฟื้นในโรงพยาบาล

การผ่าตัดที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น
1.ผ่าตัดกระดูกและข้อ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนเข่า สะโพก หลัง
2.ผ่าตัดหัวใจ
3.ผ่าตัดระบบประสาทและสมอง
4.ผ่าตัดมะเร็งตามส่วนต่างๆของร่างกาย
5.ผ่าตัดที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ
6.ผ่าตัดเล็กต่างๆ เช่น ผ่าตัดตา ต้อกระจก ส่องกล้องต่อมลูกหมาก ส่องกล้องผ่าตัดในช่องท้อง

https://cherseryhome1.blogspot.com/2019/01/chersery-home.html