moomall จัดสัมมนาใหญ่ “ทิศทาง Social Commerce ในประเทศไทย”

ข่าวประชาสัมพันธ์

moomall จัดสัมมนาใหญ่

“ทิศทาง Social Commerce ในประเทศไทย”

ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบให้สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย แต่ภายใต้วิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ วงการโซเชียลคอมเมิร์ซ (SOCIAL COMMERCE) กลับสวนกระแสสภาพเศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยเป็นรูปแบบธุรกิจที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (NEW NORMAL) ที่ผู้คนสนใจและสามารถทำการซื้อขายสินค้าและบริการได้ในตลาดออนไลน์  โดยที่ไม่ต้องพึ่งการซื้อขายในรูปแบบเดิมๆ นับว่าเป็นสิ่งที่ตอกย้ำชีวิตแบบวิถีใหม่ที่ทำให้ไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป หากทุกคนปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ย่อมมีโอกาสที่ดีในช่วงวิกฤติ

 

คุณบุญชัย ลิ่มอติบูลย์ ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชั่น moomall แอปพลิเคชั่นอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย จึงได้ปลุกให้ผู้คนรีบปรับตัวและมองเห็นโอกาสในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ด้วยการชวนสมาชิกกว่าสองร้อยคน ร่วมงาน moomall FOUNDER CLUB สัมมนาทิศทางของโซเชียลคอมเมิร์ซในประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยคุณบุญชัยได้ถ่ายทอดความก้าวหน้าทางด้านอีคอมเมิร์ซและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในประเทศจีน ที่ทำให้เห็นว่าประเทศจีนเปรียบเสมือนโลกอนาคตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่มีรูปแบบการทำการตลาดหลากหลายที่แต่ละเจ้าก็มีจุดเด่นของตัวเอง อีกทั้งยังมีการแข่งขันการพัฒนาสินค้าและแพลตฟอร์มที่ดุเดือด ทำให้เกิดบริษัท START-UP ที่เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซมากมาย ซึ่งประเทศไทยสามารถนำมาเป็นแบบอย่าง เพราะจีนในยุค NEW NORMAL นี้สามารถส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศมากขึ้นทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปในระบบเศรษฐกิจในภาพรวม และเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ประเทศเดียวที่สามารถฝ่าฟันวิกฤต COVID-19 ทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจไม่ติดลบได้

แต่การซื้อของออนไลน์ที่กำลังเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ก็ส่งผลให้มีการโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างมาก โดยประเทศไทยมีมูลค่าการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์รวมมากกว่าสองหมื่นล้านบาทในปี 2562 และกว่า 90% เป็นการจ่ายค่าโฆษณาออกไปยังต่างประเทศ ซึ่ง moomall ก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่สร้างกลไกการกระจายค่าโฆษณากลับคืนไปยังผู้บริโภคคนไทย นอกจากนี้คุณบุญชัยยังได้มาอัพเดตให้กับสมาชิกของ moomall ถึงทิศทางของการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เน้นเรื่องการร่วมเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มและธุรกิจอื่นเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดและเสริมความแข็งแกร่งทำให้สมาชิกมีทางเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้น

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของตลาดอีคอมเมิร์ซ ในประเทศไทยเท่านั้น หากใครรู้ทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง รู้จักปรับตัว และมองเห็นโอกาส ย่อมได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจในอนาคตอย่างแน่นอน