BWG แจกน้ำดื่มฟรี 5 แห่ง 2 ตำบล สระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จัดโครงการต่อเนื่อง “BWG น้ำดื่มสะอาด คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”  จากกรณีการลงพื้นที่เพื่อสอบถามความเดือดร้อน อีกทั้งปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงรุนแรงสูงสุดในรอบ 50 ปี ทำให้มีความเค็มผ่านเข้ามาในระบบผลิตน้ำประปาผนวกกับปีนี้แล้งจัดในหลายๆพื้นที่ หลายๆตำบล จึงพบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มเป็นอย่างมาก โดยแจกจ่ายตามจุดต่างๆจำนวน 5 จุด คือตำบลหนองปลาไหล หมู่1 หมู่6 หมู่7  และตำบลห้วยแห้ง หมู่8และหมู่10 เป็นจำนวน 20,274 ขวด