เชิญชวนเยาวชนประกวดสื่อผ่านการเรียนรู้การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าพรุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเยาวชนประกวดสื่อผ่านการเรียนรู้การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าพรุ

สมัครเลย คลิกที่นี่: https://forms.gle/8h6fHb3HaVFmng9b9

รายละเอียดการประกวด

หลักการและเหตุผล

โครงการ Peatswamps Youth Challenge จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุอย่างยั่งยืน โดยงานนี้เน้นการเสริมศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สำหรับระบบนิเวศป่าพรุ และสร้างความตระหนักผ่านการทำสื่อเพื่อสื่อสารกับชุมชนในพื้นที่ข้างเคียงรวมถึงผู้ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากพื้นที่ป่าพรุในวงกว้าง

เกณฑ์การสมัคร

1. เยาวชนอายุ 18-30 ปี

2. มีสมาชิกทีมจำนวน 4-5 คน

3. อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่มีป่าพรุ โดยผู้เข้าร่วมสามารถเดินทางลงพื้นที่ป่าพรุเพื่อดำเนินกิจกรรมได้

4. สมาชิกในทีมกำลังศึกษาหรือมีประสบการณ์การทำงานในด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม หรือสื่อสารมวลชน

5. มีความสนใจและมุ่งมั่นในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุอย่างยั่งยืนผ่านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ รับ …8,000……บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับ …5,000……บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับ …3,000……บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

***ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 6 ทีมจะได้รับแท็บเล็ตเพื่อใช้ในการเรียนรู้ตลอดกิจกรรมและรับเงินทุนในการทำสื่อจำนวน 5,000 บาท เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์และลงมือปฏิบัติจริงทั้งการประเมินมูลค่าและการทำสื่อ

 

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 14 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ วันที่ 19 ตุลาคม 2563

ผ่านทาง http://www.peatswamps.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook : https://www.facebook.com/PeatSwampsThailand/

สนับสนุนโดย สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) , กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) , เครือข่ายเยาวชนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำประเทศไทย (GYBN Thailand) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

สอบถามโทร 085-871-1616 (คุณกะเด้) และ 084-733-9952 (คุณไบร์ท)

E-Mail : Nitchakan.daramatat@undp.org, Kittikun.saksung@undp.org