เปิดรับสมัคร Little Gems โครงการ Parent and Toddler Group โดยโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
Little Gems โครงการ Parent and Toddler Group โดยโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) 
เปิดสอนทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 8.30-10.30 น. สำหรับน้อง ๆ อายุระหว่าง 1 – 2.5 ปี 
แต่ละคลาสเรียนจะสอนโดยคุณครูเจ้าของภาษา ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัย ซึ่งมีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กโดยตรง ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อทำกิจกรรมกับเด็กและผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย เช่น ศิลปะ ดนตรีและการแสดง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ตามแนวหลักสูตรนานาชาติของประเทศอังกฤษ 
 
กรอกแบบฟอร์มเพื่อสำรองที่เรียน: https://forms.gle/WVdHV9phkfdnhVif7  
สอบถามโทร. 02-5130270 ต่อ 0 
หรือ Email: marketingmanager@sis.edu