นิทรรศการ “Finding Light” นิทรรศการแห่งโอกาส รวมทีมศิลปินรุ่นใหม่ถ่ายทอดศิลปะ ส่งต่อโอกาสแก่เยาวชนรุ่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (S.A.C.) ร่วมกับ โครงการ Arts4Changes จัดแสดงนิทรรศการสุดพิเศษ “Finding Light” รวมผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ที่เข้ามาจัดแสดงนิทรรศการและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนทั้งกลุ่มและเดี่ยวที่เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ที่ได้รับความช่วยเหลือ เปิดโอกาสให้ก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินและได้แสดงผลงานในนิทรรศการ พร้อมกับศิลปินรุ่นพี่ โดยได้จัดงานเปิดตัวและเปิดให้เข้าชมแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคาร Gallery ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์

คุณจงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริ ผู้บริหารศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (S.A.C.) กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับการจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ ซึ่งหอศิลป์ S.A.C. เอง ก็มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับศิลปินทั้งหน้าใหม่และผู้ที่มีผลงานในวงการใช้พื้นที่ในการจัดแสดงงานศิลปะที่หลากหลาย รวมถึงประชาชนชาวไทยก็จะได้มีโอกาสชมงานศิลปะที่มีความหลากหลายด้วยเช่นกัน โครงการนี้จึงเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนที่ประสบเหตุร้ายมาและได้รับการเยียวยาด้วยศิลปะ นอกจากจะช่วยให้ได้รับการฟื้นฟูจิตใจให้กลับเข้าสู่สังคมได้อย่างเข้มแข็งแล้ว ยังถือเป็นโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพ ให้เยาวชนกลุ่มนี้ สามารถนำทักษะทางศิลปะที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ”

คุณมาร์ติน รี้ด (Martin Reid) ศิลปิน, ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ และผู้ดำเนินโครงการในครั้งนี้ กล่าวว่า “สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของโครงการ Arts4Changes ที่ได้จัดแสดงผลผลิตจากศิลปินรุ่นเยาว์ที่มาจากการฝึกสอนแล้ว ยังมีศิลปินที่เป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยสร้างสรรค์และให้คำปรึกษากับเด็กๆ ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่ง Arts4Changes เป็นองค์กรเพื่อการกุศลและพัฒนาเอกชน สามารถใช้ในการฝึกอบรมและจัดหาเงินทุนให้กับผู้ที่ร่วมสนับสนุนเพื่อที่จะเป็นศิลปินและสนับสนุนผู้ที่เป็นที่ปรึกษาอีกด้วย”

สำหรับนิทรรศการ “Finding Light” จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร Gallery ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยรายได้จากการจำหน่ายงานศิลปะในนิทรรศการหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนในโครงการของโครงการ Arts4Changes เพื่อดำเนินงานภารกิจของโครงการต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/sacbangkok หรือ โทร. +662 258 5580 ต่อ 401