แสดงความยินดีกับเพื่อนคนเก่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มเพื่อนหลักสูตร Brain 2 กลุ่ม Galileo Galilei ร่วมกันจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (ที่ 4 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมี ณัฐดนัย อินทรสุขศรี (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน), ดร.พสุ โลหารชุน (ที่ 4 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, .ดร.อัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล
(ที่ 2 จากขวา) ประธาน บริษัท โอ.เอ็ม.แคน แอนด์ พริ้นติ้ง, ดร.ปัญจรัตน์ มังกรกนก (ขวาสุด) กรรมการบริหาร บริษัท วงศ์ช่าง จำกัด, สุรชัย โสตถีวรกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท
เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร จำกัด, ไพศาล ธรสารสมบัติ (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชนและเพื่อนๆ กลุ่มเพื่อนหลักสูตร Brain 2 กลุ่ม Galileo Galilei เข้าร่วมงานในครั้งนี้อย่างอบอุ่น ณ ห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์