โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสอาสาทำดีเพื่อเพื่อนตัวน้อย

Travel&Hotel

เนื่องในโอกาส ฉลองครบรอบ 24 ปี วันก่อตั้งโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสในวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมานี้ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซสได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “PPrincess Chefs Cooking for Friends” ทำอาหารเพื่อช่วยผู้ด้อยโอกาสในสังคม และเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 โรงแรมฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเช้า แก่นักเรียน “โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ” เขตราชเทวี ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งนี้โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ให้เด็กๆ ได้มีความสุขกับอาหารมื้อแรกแสนอร่อยของวัน และมีกำลังใจ กำลังกายในการเรียนรู้ ฝึกฝนตน เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างภาพภาพภูมิใจ

 

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ถูกก่อตั้งโดย มิสเจเนวีฟ คอลฟิลด์ สตรีชาวอเมริกันผู้พิการทางสายตา เมื่อปี 2482 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสอนคนตาบอด และในปี 2503 โรงเรียนได้เข้าสู่ระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนเอกชนการกุศลและภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในปี 2520 โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมทางด้านภาษา ดนตรี กีฬา เทคโนโลยี และแนะแนวทางด้านอาชีพ ตลอดจนให้นักเรียนได้รับการตรวจรักษาตาและได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพ รวมถึงดูแลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนทั้งด้านความประพฤติและการพัฒนาช่วยเหลือตนเองให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับคนในสังคมได้เป็นอย่างดี

บรรยายภาพ

  1. คุณสุทัศน์ จันทร์กระจ่าง- ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัยระดับต้น
  2. คุณณิชมน ศรชัย -เจ้าหน้าที่ห้องอาหารระดับซุปเปอร์ไวเซอร์ เทอราซซ่า 
  3. มร. สเตฟาน ไฮซ์- ผู้จัดการทั่วไป
  4. คุณบัณฑิต พัดเย็น- ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
  5. คุณชัชชลัยย์ โพธิ์กัณฑ์- ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด 
  6. คุณลังกา เฟอนานโด- ผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม