Esri ได้รับยกย่องให้เป็นผู้นำในด้าน Location Intelligence Platform โดยบริษัทวิจัยชั้นนำ Forrester

Technology

Forrester บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านธุรกิจและเทคโนโลยี ประกาศให้ Esri เป็นผู้นำด้าน Location Intelligence และมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกในระยะยาว จากรายงาน The Forrester New Wave™ : Climate Risk Analytics, Q3 2020 Evaluation รายงานของ Forrester ยังกล่าวว่าจุดแข็งที่สำคัญของแพลตฟอร์ม Esri คือความสามารถด้านการวิเคราะห์ตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งถือเป็นบทบาทที่สำคัญในยุค digital Transformation 

ธุรกิจต่างๆ ใช้ Location Intelligence เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และด้วยความสามารถของแพลตฟอร์ม ArcGIS ที่ทันสมัย ช่วยสนับสนุนทุกธุรกิจในการประยุกต์ใช้ระบบ GIS ให้เหมาะสมกับฟังก์ชันทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

Esri ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในด้าน Visualization นอกจากนี้ยังได้รับคะแนนสูงสุดในด้าน Current Offering จากรายงานที่เขียนโดย Renee Murphy และ Salvatore Schiano

ในฐานะผู้ให้บริการด้าน Location Intelligence อันดับหนึ่ง Esri มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา Esri ได้นำ Location Intelligence ประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรม รองรับลูกค้าด้วยความต้องการที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ สำหรับการวิเคราะห์ตลาดและลูกค้า และการวิเคราะห์ทำเลศักยภาพ (Site Selection) การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในหน่วยงานด้านสาธารณูปโภค การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการขนส่ง และเมื่อเร็วๆ นี้ยังช่วยในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่าง COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.esrith.com

 

เกี่ยวกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี เป็นผู้นำด้าน Location Intelligence และเป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก ESRI Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งภายในประเทศไทยและรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล กองทัพ และภาคการศึกษา พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.esrith.com