มหกรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 2563 หัวข้อ “New Normal in KM VAJIRA”

ข่าวประชาสัมพันธ์
22 กันยายน 2563 รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้ ประจำปี 2563 หัวข้อ “New Normal in KM VAJIRA” ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการความรู้ในยุค New Normal, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลัง COVID-19, เคล็ดไม่ลับในงานประจำ และ KM VAJIRA in Patient Care Team โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและทีม PCT กุมารเวชกรรม จักษุ ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม โสต ศอ นาสิก ออร์โธปิดิกส์ และอายุรกรรม รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ
คลิปเปิดงาน คลิ๊ก https://www.youtube.com/watch?v=ZZX3UkhlZOg