ภาพข่าว : ร่วมใจ ทำบ้านครัวให้สะอาด

Lifestyle

ภาพข่าว : ร่วมใจ ทำบ้านครัวให้สะอาด

รุจิรา อารินทร์ (ที่สี่จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ร่วมใจ ทำบ้านครัวให้สะอาด” ภายใต้โครงการ ตาวิเศษ-บ้านครัว : ชุมชนจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมี คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช (ที่สามจากขวา) นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) ร่วมกับ บัญญัติ คำนูณวัฒน์ (ที่สามจากซ้าย) ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์และเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมเปิดกิจกรรมในฐานะองค์กรผู้สนับสนุนหลัก พร้อมด้วย ยุทธนา เซอร์ประยูร (ขวา) ประธานชุมชนบ้านครัวเหนือ ให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวางระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชน ให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะของคนในชุมชนและผู้มาเยือน สร้างให้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เข้าสู่วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ณ ลานกีฬาชุมชนบ้านครัวเหนือ เขตราชเทวี เมื่อเร็ว ๆ นี้