ปฏิทินข่าว : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินข่าว : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) จัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ WiTThai เล่ม 3-4 เรียนรู้อย่างรีแล็กซ์ผ่านบทสนทนากับนักวิจัยไทย อาทิตย์ที่ 4 ต.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) มีภารกิจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้เปลี่ยนภารกิจมาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีภารกิจในการสนับสนุนทุนวิจัย และได้สนับสนุนโครงการ “รายการวิทย์ไทย ซีซั่น 3” ซึ่งโครงการได้สื่อสารงานวิจัยของ สกว. ผ่านรายการวิทยุออนไลน์ www.witcastthailand.com/witthai

ทั้งนี้โครงการรายการวิทย์ไทย ซีซั่น 3 ได้สัมภาษณ์นักวิจัยหลากหลายสาขา ทั้งด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โบราณคดี โดยได้สกัดบทสัมภาษณ์ของนักวิจัยออกมาในรูปแบบหนังสือ WiTThai เล่ม 3 เรียนรู้อย่างรีแล็กซ์ผ่านบทสนทนากับนักวิจัยไทย และ “WiTThai เล่ม 4 เรียนรู้อย่างรีแล็กซ์ผ่านบทสนทนากับนักวิจัยไทย ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 – 17.00 น. ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ WiTThai เล่ม 3 และ เล่ม 4 ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี