รวมภาพประทับใจกิจกรรม “Pay It Forward ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ ปี 2”

Healthy

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ร่วมกับคุณเอกชัย วรรณแก้ว ,ครูเชาว์ เชาวลิต และสำนักพิมพ์วิช ทำบุญประจำปี ณ บ้านศิลปะเอกชัย วรรณแก้ว พร้อมมอบถุงยังชีพ สิ่งของที่จำเป็น และผลิตภัณฑ์ เซนโก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเห็ดหลินจือแดง ในรูปแบบชงดื่ม จำนวน 100 ชุด ให้แก่คนในชุมชนบ้านปูน สะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร ที่มีทั้งผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการซ้ำซ้อน และผู้ยากไร้ เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ ในชุมชน พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์)