ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ” เพื่อเสนอวิธีการดูแลเด็กและปลุกพลังให้คนในสังคมร่วมกันดูแล ปกป้อง เด็กทุกคนในสังคม ให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบและทุกสถานที่ โดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เช่น ภาพยนตร์สั้น คลิปวิดีโอ อนิเมชั่น โมชั่นกราฟิก หรืออื่นๆ ความยาวไม่เกิน 3 นาที  ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศ

รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563 

ศึกษารายละเอียดและกติกาการสมัครได้ที่ https://www.thaichildrights.org/projects/mediacontest2020/

สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/sGgxmqMEqboiucp57

หรือสอบถามรายละเอียด cpcr.cpcr@gmail.com

โทรศัพท์ 089 033 0820