โครงการพลังงานสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฯ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องพลังงาน ให้กับนักเรียน นักศึกษาและ ประชาชนทั่วไป สำหรับปีการศึกษา 2563 พิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากสถาการณ์การระบาดของโรคโควิด -19ปตท.ได้ปรับกิจกรรมการให้มีทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนกราวด์ ควบคู่กันไป เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนยิ่งขึ้น สำหรับน้องๆ ทั่วประเทศสามารถหาความรู้เรื่องพลังงาน และร่วมสนุกกับกิจกรรมออนไลน์ได้ที่ FACEBOOK : ptt_energyworld