วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายสมภพ  ปุณฑริกาภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด ตัวแทนบริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด เข้ามอบรถเข็นผู้ป่วย รุ่น CA 905 จำนวน 10 คัน สมทบโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โดยมี ผศ.นายแพทย์ภาสกร สวัสดิรักษ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรับส่งผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วย ห้องตรวจต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกสบาย และ ความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ ตลอดจนสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อไป

                   ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย “สุจิณฺโณ” ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่รองรับและให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนมากว่า 40 ปี จนถึงปัจจุบัน โครงสร้างภายในอาคาร รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ มีความทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงทั้งอาคาร ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถติดต่อบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. โทร. 053-938-400 , 053-934-811 และ 053-934-812