ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม รพ.บี.แคร์ฯ อายุ 50 ปีขึ้นไป รับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฟรี!!

Healthy

ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม รพ.บี.แคร์ฯ อายุ 50 ปีขึ้นไป รับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ฟรี!!

– เข้ารับบริการได้ทันที โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า

– เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารอนันตรา

เริ่ม 15 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

คลิก >>> https://bit.ly/3iRuVuL