ภาพบรรยากาศกิจกรรม Happy Life by ชีวจิต Season 8

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่17 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมอัพเดทเทรนด์สุขภาพร่วมกับชีวจิต โดยมีเสวนาสุขภาพจากวิทยากรและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก รพ.บีแคร์ฯ และกิจกรรมต่างๆ มากมาย