วันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ แก่ผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถใน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 6 คน และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 7 คน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 กำหนดสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

        สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ารับการประเมินฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การประเมินฯ ได้ที่ โทร. 034 – 711 284 หรือสมัครประเมินฯ ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 190 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000