“ถิรไทย” มอบหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อการศึกษา และงานวิจัย แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Electronics

“ถิรไทย” มอบหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อการศึกษา และงานวิจัย แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายอวยชัย ศิริวจนา ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมด้านเกี่ยวกับพลังงานรายใหญ่ของประเทศ ได้มอบหม้อแปลงไฟฟ้า ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ. จำนวน 3 เครื่อง มูลค่ากว่า 980,000 บาท โดยหม้อแปลงนี้ได้ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอน และศึกษาวิจัย ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก และ อจ.บุญเหนือ พึ่งศิริ เข้าร่วมรับมอบด้วย ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เมื่อเร็ว ๆ นี้