ผอ.สพร.23 ปัตตานี ให้กำลังใจและแนวทางการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกตามโครงการฝึกอาชีพ ACHIEVE

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ย.2563 นายสุชาติ เงินสุข ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23ปัตตานี เข้าเยี่ยมเยียน พบปะ และกล่าวโอวาสให้กำลังใจและแนวทางการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกตามโครงการฝึกอาชีพ ACHIEVE ที่ได้บูรณาการภายใต้ความร่วมมือกับองค์กร ACTED ประเทศไทย ที่สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม 150 ชม. จำนวน 2 สาขา คือ 1.สาขาช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์โลหะ จำนวนผู้เข้าฝึก 20 คน และ 2.สาขาช่างเดินสายไฟในอาคารและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 19 คน โดยดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 5 พ.ย – 9 ธ.ค.2563 ดำเนินการฝึก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี