การประชุมนานาชาติ IACAPAP 2020 ในรูปแบบออนไลน์มีวิทยากรกว่า 300 คน ร่วมนำเสนอผลวิจัยที่จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีกว่าของเด็กและวัยรุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

สิงคโปร์ – 12 พฤศจิกายน 2563 –  International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions หรือ IACAPAP งานประชุมวิชาการที่มีกำหนดจัดทุก ๆ สองปี เตรียมจัดงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรกในรอบ 83 ปี

 

การประชุมวิชาการโดยสมาคมสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นครั้งที่ 24 ซึ่งเดิมทีมีกำหนดจัดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ จะเปลี่ยนมาจัดในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2563 เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)

 

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการกว่า 300 รายเตรียมนำเสนอผลงานกว่า 200 ชิ้น ซึ่งเป็นงานวิจัยและแนวโน้มล่าสุดด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นตลอดระยะเวลาการจัดงานกว่า 180 ชั่วโมง

 

“เราได้กำหนดธีมสำหรับการประชุมครั้งนี้ว่า “Starting from the beginning – laying the foundation for lifelong mental health” เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญของการช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีตลอดช่วงชีวิตของพวกเขา” รองศาสตราจารย์วุฒิคุณ Say How ONG ประธานการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ IACAPAP 2020 และหัวหน้าทีมที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอาวุโสสาขาวิทยาพัฒนาการของสถานบันสุขภาพจิต กล่าว

 

“เด็กคือรากฐานแห่งอนาคตของเรา เราควรให้ความใส่ใจและการลงทุนที่พวกเขาสมควรได้รับเพื่อที่พวกเขาจะได้มีสุขภาพจิตที่ดีและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไป และเนื่องจากอาการด้านสุขภาพจิตมักเริ่มต้นในช่วงวัยรุ่น และประสบการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยเด็กสามารถเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอาการผิดปกติทางจิตเมื่อพวกเขาเติบโต การที่เราสามารถระบุอาการเหล่านั้นได้และเข้าไปยับยั้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขามองเห็นว่าจำเป็นต้องพัฒนาทักษะใดเพื่อรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต หรือลดผลกระทบจากอาการผิกปกติทางจิตที่พวกเขาอาจต้องเผชิญเมื่อเติบโตขึ้น” เขากล่าวเสริม

 

ไฮไลต์ในงานประชุม IACAPAP 2020

 

หัวข้อประชุมในการบรรยายหลัก (keynote) และการบรรยายร่วม (Plenary) ของงานประชุมวิชาการครั้งนี้เกี่ยวกับวิธียกระดับแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น

 

ศาสตราจารย์ Michael Meaney ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการมีปฏิกริยาร่วมกันของยีนและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสมอง จะบรรยายในฐานะองค์ปาฐกถา โดยเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ Translational Neuroscience ของสถาบันวิทยาศาสตร์คลินิกแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ ศาสตราด้านกุมารเวชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง James McGill Professor สาขาการแพทย์จากมหาวิทยาลัยแมคกิลล์ สำหรับการบรรยายหลักในหัวข้อ “Developmental Processes & Epigenetics” ศาสตราจารย์จะกล่าวถึงการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีววิทยาทั้งหมดที่มี เพื่อสำรวจเด็กที่อยู่ในเงื่อนไขแวดล้อมซึ่งมีความเสี่ยงหรือมีความไวต่ออาการผิดปกติทางจิต

 

วิทยากรในการบรรยายร่วม ดร. James Hudziak จะบรรยายในหัวข้อ “Building healthy brains through promoting healthy families” โดยเน้นในเรื่องประสาทวิทยาศาสตร์ด้านผลกระทบจากความเครียดต่อโครงสร้างการพัฒนาสมอง และพูดถึงการช่วยเหลือครอบครัวที่สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาความสามารถของเด็กให้จัดการกับความเครียดในชีวิตและช่วยสร้างสมองให้แข็งแรง ดร. Hudziak มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติจากผลงานทางด้านพันธุศาสตร์เชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมเชิงพัฒนาการด้านประสาทชีววิทยาในเด็กและวัยรุ่น และยังเป็นผู้คิดค้นวิธีรักษาที่เรียกว่า Vermont Family Based Approach อีกด้วย

 

การฝึกอบรมด้านจิตเวชศาสตร์ในประเทศในเอเชียส่วนใหญ่มักมีแนวทางตามฝั่งตะวันตก ศาสตราจารย์ Michael Hong ผู้บุกเบิกด้านจิตเวชศาสตร์ในเด็กในเกาหลีใต้ จะมาอภิปรายเกี่ยวกับผลทางคลินิกของความแตกต่างทางวัฒนธรรมในหัวข้อ “Clinical implications of the East-West cultural differences in Asian countries; does it really matter?” และจะอธิบายให้เห็นว่าเหตุใดจึงเเนะนำให้มีการรวมหลักการด้านวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นข้อบังคับไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม รวมถึงความพยายามที่เป็นรูปธรรมในการบูรณาการความรู้ด้านจิตวิทยาจากตะวันออกและตะวันตกอย่างเท่า ๆ กัน

 

“Emotionally dysregulated children: who are they, what happens to them, and what can we do about them” เป็นหัวข้อการบรรยายร่วมโดย ดร. Gabrielle Carlson เจ้าของงานวิจัยและบทความด้านปรากฏการณ์วิทยาและการรักษาภาวะซึมเศร้าและโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้วในเด็กและวัยรุ่นกว่า 275 ชิ้น การบรรยายของวิทยากรรายนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีรักษาเด็กที่มีอาการผิดปกติเหล่านี้ที่ใช้ในปัจจุบันและผลลัพธ์จากการรักษานั้น

 

ศาสตราจารย์ Valsamma Eapen ประธานสาขาจิตเวชศาสตร์ในเด็กแรกเกิด เด็ก และวัยรุ่น มหาวิทยาลัย UNSW Sydney หัวหน้าหน่วยวิชาการ Child Psychiatry South West Sydney (AUCS) และผู้อำนวยการหน่วยสุขภาพเด็กแห่ง BestSTART South West Sydney จะร่วมบรรยายในหัวข้อ “Early life determinants of health” เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของการลงทุนในปัจจัยด้านสุขภาพในระยะแรกเริ่ม เพื่อรีบตัดวงจรอุปสรรในระยะยาวและอุปสรรคระหว่างวัย ทั้งนี้จะมีการพูดถึงปัจจัยทางด้านชีววิทยาและสังคม รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองสิ่ง ในฐานะเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านทางชีวจิตสังคมในระบบสุขภาพ โดยจะเน้นหัวข้อเกี่ยวกับความผิดปกติของพัฒนาการด้านสติปัญญาและพฤติกรรมในวัยเด็ก

 

ดร. Daniel Fung ประธาน IACAPAP และประธานคณะกรรมด้านการแพทย์แห่ง Institute of Mental Health จะขึ้นกล่าวสรุปด้วยการบรรยายของ Gerald Caplan การบรรยายในหัวข้อ “Starting small: developing child centric mental health policies” ของเขาจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพิจารณาอย่างรอบด้านเมื่อวางแผนนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางโดยมีประเทศสิงคโปร์เป็นตัวอย่าง

 

การรายงานข่าวโดยสื่อมวลชน

สื่อมวลชนสามารถร่วมเสนอข่าวการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้

สื่อมวลชนที่ต้องการเข้าร่วมฟังการบรรยายช่วงต่าง ๆ หรือสัมภาษณ์วิทยากร สามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563:

 

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อสำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ IACAPAP 2020

Ai Choo QUEK (Ms)

อีเมล: ai_choo_quek@imh.com.sg

โทร: +65 6389 2865

Institute of Mental Health

 

Fiona FOO (Ms)

อีเมล: fiona_wy_foo@imh.com.sg

โทร: +65 6389 2986

Institute of Mental Health

Ms Lalitha Naidu (Ms)

อีเมล: LN_GOPAL_KRISHNAN@imh.com.sg

โทร: +65 6389 3887

Institute of Mental Health

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับผู้จัดงาน

 

พันธกิจของ International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions’ (IACAPAP) คือการสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่นผ่านโยบาย แนวปฏิบัติ และวิจัย IACAPAP ยังส่งเสริมการศึกษา การรักษา การดูแล และการป้องกันความผิดปกติทางจิตและอารมณ์ รวมถึงความพิการที่เกี่ยวข้องกับเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวโดยเน้นที่ความร่วมมือระหว่างบุคลากรด้านจิตเวชศาสตร์ในเด็กและวัยรุ่น จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ กุมารเวชศาสตร์ สาธารณสุข การพยาบาล การศึกษา สังคมศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ www.iacapap.org

 

โซเชียลมีเดีย

 

Website: www.iacapap2020.org 

Facebook: https://www.facebook.com/IACAPAP

Twitter: @IacapapE

 

Institute of Mental Health (IMH) เป็นสถาบันดูแลผู้ป่วยจิตเวชระดับตติยภูมิเพียงแห่งเดียวในสิงคโปร์  IMH ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 23 เฮกตาร์ ให้บริการด้านจิตเวชการฟื้นฟูและการบำบัดแบบสหสาขาวิชาชีพทั้งในสถานพยาบาลตามโรงพยาบาลและตามชุมชน โรงพยาบาลขนาด 2,000 เตียงแห่งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็กและวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ นอกจากการให้บริการทางคลินิกแล้ว IMH ยังเป็นผู้นำในการวิจัยด้านสุขภาพจิตและการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตในสิงคโปร์ www.imh.com.sg

 

แผนกจิตเวชศาสตร์เด็กก่อตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของ Singapore College of Psychiatrists โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนาการรักษาและดูแลปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ในเด็กและวัยรุ่นให้ดีขึ้น และเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการและการรักษาความเจ็บป่วยทางจิต ในปี 2557 แนวปฏิบัติทางคลินิกเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น (ADHD) ได้รับการเผยแพร่โดย สมคมจิตแพทย์/ สถาบันแพทยศาสตร์ และกระทรวงสาธารณะสุข แผนกมีเป้าหมายช่วยให้บุคลากรในสาขาอาชีพเข้าใจการรักษาตามหลักเวชศาสตร์เชิงประจักษ์กับโรคสมาธิสั้นที่พบในปัจจุบัน และเพื่อวางแผนการรักษาโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่น www.ams.edu.sg/colleges/psychiatrists/home