นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเบบี้มายด์ มูลค่า 3,588,000 บาท จากนางสาวเสาวรัตน์ โอภาสยานนท์ Head of Mother/Child and Home Care Marketing บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย)  ซึ่งร่วมเป็นพลังปกป้องผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งจากการระบาดของโควิด-19 เพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัย เมื่อเร็วๆ นี้