นายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดงานมหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ตลาดนัดความสุขชุมชนครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “บางสะพานสร้างสุข คุณธรรมไทยเข้มแข็ง : กระซิบรักที่ทางสาย ผ่อนคลายที่ม้าร้อง ล่องเรือชมคลองปากปิด” โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) องค์กรภาคีข่าย ผู้นำชุมชน และชุมชนบางสะพาน 502 คนเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานขององค์กรทุกภาคส่วนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยภายในงานประกอบด้วย บูธนิทรรศการผลงานของชุมชนบางสะพานและองค์กรภาคีข่ายข่ายชุมชนเข้มแข็ง บูธจำหน่ายสินค้าชุมชน กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบในพื้นที่อำเภอบางสะพาน เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพิธีมอบป้ายชุมชนต้นแบบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้