โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเษศร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการจาก (JCI)

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเษศร์ มุ่งให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพ ด้วยความพร้อมของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งทางโรงพยาบาล แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเษศร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการจาก Joint Commission International (JCI) เมื่อเร็วๆนี้