ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเปิดงาน “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ครั้ง ที่ ๔”

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดงาน แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยความปิติยินดี เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวส่งเสริมการบริการและการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชุม และยังมีกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า แสดงแฟชั่นโชว์ และคัดสรรสินค้าคุณภาพจากวิถีชุมชน ในจังหวัดขึ้น จนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สนามสวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู