นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมกับ นายบันลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยานายสมพงษ์ สายนภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจอมเทียน นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม และ ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ผู้ออกแบบโครงการ จัดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด เรื่อง “กรมเจ้าท่ากับการท่องเที่ยววิถีใหม่ชายหาดยั่งยืน โครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1.” เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของโครงการ รวมทั้งมาตรการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกว่า 200 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา เมื่อเร็วๆนี้