“เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2”  ปลื้มผลงาน เด็กอาชีวะ กว่า 30 ทีม

เตรียมต่อยอดเสริมทักษะแคมเปญด้านการสื่อสารสุขภาวะต้นปี 64

 

“เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2” ปั้นนักสื่อสารสุขภาวะด้านการรู้เท่าทันภาวะซึมเศร้า การระรานทางไซเบอร์และภัยบนสื่อสังคมออนไลน์   เผยเด็กอาชีวะผลิตผลงานสื่อดิจิทัลมากกว่า 100 ชิ้นงานจากสถานศึกษาอาชีวะ 31 ทีม ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง  ระบุเด็กอาชีวะไทยมีทักษะและฝีมือในการผลิตสื่อดิจิทัลเป็นอย่างดี เตรียมจัดกิจกรรมเสริมทักษะการทำแคมเปญ และค่ายถอดบทเรียน

 

          ดร.สุภาพร  ศรีสัตตรัตน์  หัวหน้าโครงการเกรียนไซเบอร์เซ่ียนสร้างสรรค์สื่อสร้างสุข – เกรียน      ไซเบอร์ฯ ปี 2 ”   โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)   และมหาวิทยาลัยสยาม  เปิดเผยว่า ปัจจุบัน โครงการเกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2    มีนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 155 คน  จาก 31 ทีม  ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง   และผลิตผลงานสื่อดิจิทัลจำนวนรวมประมาณ 110 ชิ้นงาน

 

ผลงานสื่อดิจิทัลของนักศึกษาอาชีวะ ครอบคลุมในประเด็นภาวะซึมเศร้า การระรานทางไซเบอร์และภัยบนสื่อสังคมออนไลน์  โดยนักศึกษาที่ผลิตผลงานได้รับแรงบันดาลใจแตกต่างกันไป เช่น คนใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมสถาบันเคยมีภาวะซึมเศร้า เคยถูกระรานทางสื่อสังคมออนไลน์   หรือแม้แต่ผลกระทบโดยตรงที่นักศึกษาอาชีวะเคยได้รับ ซึ่งเหตุดังกล่าวทั้งหมดทำให้นักศึกษาอาชีวะเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงสภาวะของปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ชิด จนสามารถสะท้อนออกมาเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นอย่างหลากหลายรูปแบบ  เช่น  วีล็อค (Vlog)  แอนิเมชั่น (Animation)     โมชั่นกราฟิก (Motion Graphic)  อินโฟกราฟฟิค (Info Graphic)  Tik Tok  มิวสิควิดีโอ   สารคดี   หนังสั้น   วิดีโอคลิป  เป็นต้น     

 

ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่ต้องการให้เด็กอาชีวศึกษาเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ  ที่มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหา ผลกระทบจากภาวะซึมเศร้า การระรานทางไซเบอร์และการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์  นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาที่ผลิตผลงานสื่อดิจิทัล ยังมีความสามารถพิเศษอีกหลายด้านด้วยกัน เช่น มีทักษะในการพากย์เสียงต่างๆ   มีทักษะในการแต่งเนื้อหาและเรียบเรียงผลงานเพลง  การตัดต่อภาพและเสียง 

 

“ขณะนี้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้นำผลงานที่ตัวเองผลิตไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ  เช่น เพจเฟสบุ๊ค  ช่องยูทูป  ทั้งของสมาชิกในทีมและสถานศึกษา  อาจารย์ในสถานศึกษา รวมถึงการเผยแพร่ระหว่างสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการเกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2  โดยทุกทีมมีเป้าหมายที่จะให้มีการกดไลค์ กดแชร์ ให้มากที่สุด เพื่อขยายการรับรู้เรื่องของภาวะซึมเศร้า การระรานทางไซเบอร์และภัยบนสื่อสังคมออนไลน์ ไปสู่สังคมในวงกว้าง” ดร.สุภาพร กล่าว

 

จากการที่นักศึกษาอาชีวะได้ผลิตผลงานสื่อดิจิทัล พร้อมเผยแพร่ผลงานมาระยะหนึ่งแล้วนั้น ในต้นปี 2564  ที่จะถึงนี้ โครงการเกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2  จะจัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะการเผยแพร่ผลงานเพื่อรณรงค์ (แคมเปญ) พร้อมกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อสร้างการเรียนรู้การเป็น “นักสื่อสารสุขภาวะ” ที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการเกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2 

………………………………………