บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ขึ้นแท่นติดต่อกันเป็นปีที่ 6 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Market Capitalization ระหว่าง 3,000 – 10,000 ล้านบาท โดยมีคุณศิริพร เสือสกุล เลขานุการและผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นตัวแทนขึ้นรับมอบรางวัล ในงาน SET Awards 2020 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืน 124 บริษัท เป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET 114 บจ. และ MAI 10 บจ. โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 9.63 ล้านล้านบาท ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หรือคิดเป็น 67% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai เท่ากับ 14.39 ล้านล้านบาท ซึ่ง BWG ถือเป็น 1 ใน 114 บจ. ใน SET ที่ได้รับคัดเลือกในปี 2563 นี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของ BWG ในด้านความยั่งยืน

สะท้อนถึงเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน