คุณทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย คุณธวัชชัย รัตนะพิสิฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี.  ร่วมส่งมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ให้ผู้สูงวัย ในกิจกรรมPFP ปันสุข(ภาพ) สร้างรอยยิ้มผู้สูงวัย’ ภายใต้โครงการ “PFP สร้างรอยยิ้มสู่สังคม” ผ่านกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าโภชนาการอาหารว่าง-อาหารกลางวันเพื่อสุขภาพที่ดี ด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลาทะเล จากแบรนด์พีเอฟพี  พร้อมสนับสนุนของใช้ และยาเวชภัณฑ์ ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ฯ กทม. และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้